Aplikacja do radzenia sobie z lękiem
i stresem dzięki fonoterapii
i breathing feedback

Aplikacja life-APP służy do samodzielnego radzenia sobie z lękiem i zaburzeniami snu z wykorzystaniem cyfrowej formy leczenia biologicznego. Obejmuje nowoczesną formę relaksacji oddechowej, która pozwala zsynchronizować własny oddech z oddechem wzorcowym, oraz dwie formy phono-terapii - nowoczesną muzykoterapię, w której częstotliwości lecznicze są wykorzystywane do uspokojenia niepokoju lub ułatwienia snu.

Breathing feedback to oryginalne rozwiązanie, które przekształca dźwięk na obraz w interfejsie smartfona. Rozwiązanie opiera się na terapii behawioralnej. Z kolei częstotliwości lecznicze zostały wkomponowane w utwory należące do różnych stylów muzycznych: muzyka relaksacyjna, dubstep i ambient, co pozwala na dostosowanie formy phono-terapii do preferencji użytkownika.

Użytkownik ma możliwość oceny swojego niepokoju / problemów ze snem przed i po korzystaniu z aplikacji, co pozwala mu na śledzenie raportów dotyczących jego samopoczucia w okresie, w którym aplikacja jest używana. Aplikacja została stworzona przez autorytet w dziedzinie telemedycyny - profesora medycyny, który jest jednocześnie psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym.

Idea walki ze stresem wywodzi się z filozofii Hansa Seyle, wybitnego badacza problematyki stresu. Jego głównym przesłaniem jest możliwość wydłużenia zdrowego życia poprzez złagodzenie nadmiernego i szkodliwego stresu związanego z codziennymi stresorami. Dlatego aplikacja wpisuje się w filozofię przeciwdziałania starzeniu się, e-zdrowia i nowoczesnej telemedycyny, skierowaną do każdego użytkownika.

life-APP lifeAPP